Wyświetlenie tego komunikatu najprawdopodobniej oznacza, że podano nieprawidłowy adres strony internetowej.
Błędna nazwa lokalizacji przed członem .edu.com.pl

Jeśli jesteś kandydatem...

...użyj adresu postaci nazwa_lokalizacji.edu.com.pl. Na przykład lubelszczyzna.edu.com.pl.

W przypadku problemów i pytań dotyczących obsługi systemu skorzystaj z materiałów dostępnych w opcjach Pomoc oraz Pliki do pobrania znajdujących się w menu po lewej stronie.
Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu w udostępnionych materiałach, zgłoś problem w szkole, do której składasz wniosek o przyjęcie lub w macierzystym gimnazjum (jeśli bierze czynny udział w rekrutacji elektronicznej). Szkoły te są uprawnione do kontaktu z firmą Vulcan.

Pozostali użytkownicy systemu vEdukacja

W razie utraty danych służących zalogowaniu się do systemu należy zwracać się do właściwego organu prowadzącego - w przypadku pracowników szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów lub do osoby koordynującej nabór na danym terenie - w przypadku pracowników organu prowadzącego.

W przypadku problemów i pytań dotyczących obsługi systemu należy kontaktować się z serwisem firmy Vulcan
drogami podanymi na szkoleniach.